Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har årsmøte på Huset i Røysegata mandag 7. mars kl. 1900.

Saklista ser slik ut:

1) Val av ordstyrar.

2) Årsmelding 2010 frå styret.

3) Revidert rekneskap for 2010.

4) Budsjett og arbeidsprogram for 2011.

5) Valg av styremedlemmer.

6) Valg av valkomité og revisor.

7) Val av representant til styret i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

8) Valg av delegat til Landsmøtet i Norges Naturvernforbund på Hamar 26. – 28. august 2011

9) Saker fra styret.

10) Saker som er framlagt av medlemmene innan innan 21. februar

Dei som ønskjer å ta opp ei sak bør sende denne til lokallaget, t.d. på epost alesund@naturvern.no.