Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har årsmøte onsdag 10. april 2019 kl. 19.

Sted: ÅRIM, Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund


Saksliste
SAK 1: Valg av ordstyrer.
SAK 2: Styrets årsmelding for 2018
SAK 3: Regnskap for 2018
SAK 4: Saker som er framlagt av medlemmene innen 05. april
SAK 5: Arbeidsprogram.
SAK 6: Nye vedtekter
SAK 7: Valg av styremedlemmer.
SAK 8: Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte.

Etter møtet vil Kommuneplanlegger i Ålesund kommune, Kjersti Finholt, orientere om Bypakken