Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn inviterer til årsmøte mandag 12. mars 2012 kl. 1830 på Latinskolen i Ålesund, inngang Øwregata.

Sak 1: Valg av møteleder og referent

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Godkjenning av dagsorden – saker til eventuelt

Sak 4: Årsmelding – årsmeldinga blir delt ut på møtet

Sak 5: Forslag til aktivitetsplan – blir delt ut på møtet

Sak 6: Regnskap og budsjett – blir delt ut på møtet

Sak 7: Valg

Sak 8: Eventuelt

Etter årsmøtet, ca. kl. 1900 blir det åpent møte. Øystein Folden, fylkesleder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, vil snakke om miljøutfordringene i regionen.

P.S. I Ålesund og omegn er utbyggingspresset stor. Dessuten planlegges det store vegprosjekter. Regionen trenger derfor et sterkt lokallag. Vi vil derfor oppfordre flest mulig til å komme på årsmøte.