Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har årsmøte mandag 19. mars kl. 1900 på Kristiansund videregående skole, bygg 2.

Vanlige årsmøtesaker.