Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Molde

Naturvernforbundet i Molde har årsmøte torsdag 1. mars 2012 kl. 1830 på Høgskolen i Molde, B-bygget.

moldefjorden

Vanlige årsmøtesaker.

Saker må være styret i hende innen 23. februar. Disse sendes til leder Japke Stobbe (japke.stobbe@himolde.no eller i posten til Tannersveg 14, 6412 MOLDE).