Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har årsmøte mandag 11. april kl. 1800 – 2130 på Molde vidaregåande skole.

Hovudtema på fylkesårsmøtet blir oppdrett. Meir informasjon kjem på desse sidene.

Saklista ser slik ut:

1) Val av ordstyrar, referent og to representantar til å skrive under på protokollen.

2) Årsmelding 2010 frå styret.

3) Revidert rekneskap for 2010.

4) Budsjett og arbeidsprogram for 2011.

5) Valg av styremedlemmer.

6) Valg av valkomité og revisor.

7) Nominasjon av representant og vararepresentant til Landsstyret i Norges Naturvernforbund for 2011 – 2013

8) Valg av delegatar til Landsmøtet i Norges Naturvernforbund på Hamar 26. – 28. august 2011

9) Saker fra styret.

10) Saker som er framlagt av medlemmene innan 28. mars

 

Dei som ønskjer å ta opp ei sak bør sende denne til fylkeslaget, t.d. på epost moreromsdal@naturvern.no.