Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Rauma

Naturvernforbundet i Rauma sitt årsmøte blir avholdt mandag 19. 3. kl 19. Sted: Rauma Kulturhus, «Romsdalshorn,» på Åndalsnes.

Vanlige årsmøtesaker.