Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Tingvoll

Som følgje av koronasituasjonen blir møtet digitalt. For å vere med må du melde deg på til foldengp@start.no innan 8.2. Har du spørsmål om dette, kontakt leiar Øystein Folden.

ÅRSMØTE

 

Årsmøtet blir onsdag 10. februar kl. 20.00.

Som følgje av koronasituasjonen blir møtet digitalt. For å vere med må du melde deg på til foldengp(a)start.no innan 8.2. Har du spørsmål om dette, kontakt leiar Øystein Folden.

 

Saksliste:

– Val av ordstyrar.

– Styret si årsmelding.

– Revidert rekneskap.

– Saker frå styret.

– Saker som er framlagt av medlemmene innan 5.2.

– Budsjett og arbeidsprogram.

– Val av leiar og styremedlemmer*.

– Val av utsendingar til fylkeslaget sitt årsmøte.

– Val av kandidat til fylkesstyret

– Val av delegat til landsmøtet

– Val av valkomité og revisor.

 

* Ingen blir vald utan først å ha blitt spurd og sagt ja. Viss du gjerne vil bli spurd, så sei gjerne frå om det. Marit Linberg og Trond Eri er valkomite.

 

Helsing

 

Øystein Folden

918 12 542