Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Vestnes

Årsmøtet i Naturvernforbundet i Vestnes blir fredag 9. mars 2012 kl. 1800 i Gjerå.

Stad for årsmøtet er Vikingestedet til Skafti Helgason i Gjerå i Løvikja. Eventuelle spørsmål om lokasjon rettes til: Skafti Helgason på skafti@online.no/ telefon: 71 18 96 04

Medlemmer som ønsker å stille til valg som styremedlemmer anmodes om å melde sin interesse til: vestnes@naturvern.no