Innlegget Sunnmørsposten ikke ville trykke . . .

Sunnmørsposten smalt til med en leder 13. april 2004 som var full av feil om energi og miljø. Naturvernforbundet sendte inn et oppklarende svar, men det kom ikke på trykk. Organisasjonen ga opp håpet og luftet sin frustrasjon på denne plass. Men 4. mai ble innlegget omsider publisert.

Kraftig, men kunnskapsløst

Sunnmørsposten tar kraftig i i sin leder ?Kraftløst? 13. april, og ønsker seg flere gasskraftverk i Norge så fort som mulig. Vi i Naturvernforbundet er skuffet over Sunnmørsposten.

For det første er vi skuffet over Sunnmørsposten fordi avisa kaster fram svært sterke meninger om energipolitikk uten å i det hele tatt ta inn over seg klimautfordringene verden står overfor. Skal vi klare å løse klimaproblemene må vi gjøre oss mindre avhengig av fossil energi. Bygging av gasskraftverk i Norge vil gi økte utslipp av klimagasser. Det vil også bli vanskelig for Norge å nå de internasjonale forpliktelsene vi har tatt på oss når det gjelder å redusere klimagassutslippene.

For det andre er vi i Naturvernforbundet skuffet over Sunnmørsposten fordi avisa kaster fram svært sterke meninger om miljø og energi uten å sjekke fakta. Her er tre fakta:

1) Norge eksporterer i gjennomsnitt mer strøm enn vi kjøper fra utlandet. Uansett om man regner gjennomsnittet for de siste 5 årene, de siste 10 årene eller de siste 15 årene, viser tallene det samme: Norge eksporterer mer elektrisitet enn vi kjøper fra utlandet. Sunnmørspostens energiknapphet finnes bare på lederplass.

2) Resultater fra MMIs undersøkelse Norsk Monitor viser at fire av ti (44 %) mener at man i fremtiden bør satse på å bygge ut vind, sol, bølge og biokraft som energiform. Bare halvparten så mange mener man i fremtiden bør satse på gasskraft (22 %) eller vannkraft (20 %). Sunnmørspostens folkekrav om gasskraft finnes bare i redaksjonen. Spørsmålet i meningsmålingen fra NHO som Sunnmørsposten viser til er svært tendensiøst.

3) Norske gasskraftverk kommer ikke i stedet for kullkraftverk. Kraft som bygges ut i Norge føres inn i et europeisk kraftmarked der den utveksles med andre lands elektrisitet. Sunnmørsposten framstiller det som om kraften som Norge importerer alltid er kullkraft. Vinteren 2002/2003 hadde for eksempel alle europeiske land som vi utveksler kraft med stort sett balanse i sin import og eksport. Det betyr at de ikke produserte mer enn det de selv brukte gjennom året og at kullkraftproduksjonen dermed ikke var høyere enn den ellers ville vært. De eneste landene som hadde netto eksport var Østerrike og Sveits, og de eksporterte vannkraft!

Sunnmørsposten tar for gitt at energibruken i Norge vil fortsette å øke, og avisa ser økt energiproduksjon fra gasskraft som eneste løsning på problemet. Naturvernforbundet mener vi i stedet må gå til kjernen i problemet. Dersom vi skal få en energibruk som er tilpasset hensynet til miljøet og framtidige generasjoner, må vi bli flinkere til å spare energi, og vi må sørge for at den energien vi bruker er produsert på en miljømessig forsvarlig måte. Vi må også gjøre oss mindre avhengig av elektrisitet og øke bruken av lokale varmekilder som pellets.

Fossilgass har dermed ingen plass i Norges framtidige energibruk.

Øystein Folden

Leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal