Innspill til planprogram for Franzefoss Gjenvinning AS sitt anlegg på Husøya i Kristiansund

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har gitt uttalelse til planene om utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall. Naturvernforbundet mener på at området er sårbart, samtidig som det blir utsatt for veldig mange miljøbelastning.

Naturvernforbundet mener de utredningene som er gjort så langt i saken ikke er gode nok.

Naturvernforbundet mener også at det ikke må gis konsesjon til tiltaket.