Inntrykk frå synfaring av kraftlina Viklandet – Aukra

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal vil oppsummere inntrykk frå synfaringa som fann stad 29.06.2006. Synfaringa var svært avgrensa i omfang. Naturvernforbundet sine vurderingar er knytt til det vi har sett.

Eit spørsmål som det venteleg står att ein del på er tilbakeføring av anleggsvegar. Her er det mange interesser. Dessutan ligg det inne ei problemstilling med tidspunkt for garantitid og tilbakeføring.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les synfaringsrapporten