Ivrige naturvernarar på oljevernkurs

Helga 15. – 17. september arrangerte WWF Norge oljevernkurs på Aukra. Fleire av deltakarane var frå Møre og Romsdal.

WWF Norge byggjer opp eit frivilleg oljevern i Noreg, med særleg vekt på strandsonerensing. Kurset var ei bra blanding av teori og praksis, i flott ver.

Naturvernforbundet vil forsøke å få arrangert fleire oljevernkurs i Møre og Romsdal, men då treng vi støtte frå private og offentlege aktørar.

Ta kontakt med Øystein Solevåg på telefon 40 23 47 05 eller epost moreromsdal(a)naturvern.no om du ønskjer meir informasjon.

HMS ved oljevernaksjoner

Kystverket om Rocknes

Norsk oljevernberedskap

Oljesølbekjempelse

Oljesølrisiko

Presentasjon av WWFs arbeid

Behandling av oljeskadd fugl

Oljesøl og effekter på dyr og planter