Ja til bedre buss

25 % av Norges klimagassutslipp kommer fra transportsektoren, dette MÅ vi gjøre noe med! Det gjelder å tenke globalt og handle lokalt. Vi vil også ha ned antallet ungdomsulykker forårsaket av bilkjøring. Derfor trenger vi et bedre kollektivtilbud, også på Indre Nordmøre. Skal bussen være et alternativ til bil, må vi få et konkurransedyktig kollektivtilbud!

Etter at fylket fikk Timeekspressen har mange fått et bedre kollektivtilbud. Nå er det viktig at også de som bor langs andre akser enn Volda – Kristiansund kan få bedre buss.

Tingvoll Natur og Ungdom, Naturvernforbundet i Tingvoll og Ungdomsrådet i Tingvoll har derfor starta underskriftskampanje.

Siste nytt: Aksjonen er avslutta

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet i Tingvoll leverte 444 underskrifter til fylkesordførar Jon Aasen 13. desember 2005. Takk til alle som skreiv seg på. Og for all del – bruk bussen!