Ja til bil – nei til barn!

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Ja til bil, nei til barn?

De siste årene har det vært mye fokus på at barna våre beveger seg for lite. Fylkestinget mener dette er bra. Andre måter er det vanskelig å tolke fylkestingets vedtak om bruk av penger på vegutbygginger de neste 15 årene i vårt fylke på.

Fylkespolitikerne har prestert å foreslå å kutte bevilgningene til gang- og sykkelveger og til trafikksikkerhetstiltak med over 20 %, fra i utgangspunktet alt for lave nivå. De ønsker å bruke disse pengene på å bygge flere bilveger i stedet. Fylkestinget er på toppen av det hele frekke nok til å ønske seg enda mer penger til vegutbygging – det var nemlig ikke flere gang- og sykkelveger igjen å kutte.

Naturvernforbundet hører av og til at politikerne er opptatt av miljø og helse. Dessverre hører vi dette stort sett i forbindelse med ulike festtaler. Når det kommer til avstemningene ser det ut til at fylkespolitikerne stemmer etter mottoet ?moral er bra ? dobbeltmoral er dobbelt så bra?.

Naturvernforbundet og innbyggerne i Møre og Romsdal får sette vår lit til at samferdselsministeren og stortingspolitikerne er i stand til å gjøre litt mer helhetlige vurderinger enn fylkespolitikerne.Med hilsen

Øystein Folden

leder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal