Ja til kraftkabler for å bevare verdifull natur

Pressemelding fra Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).

14 ordførere, sentrale reiselivsbedrifter samt de viktigste naturvern- og friluftsorganisasjoner overleverte i dag et opprop til ledelsen i Olje- og energidepartementet (OED).

De planlagte kraftlinjene vil gå inntil og gjennom verneområder med unike naturverdier. Blant annet gjennom Norges viktigste og flotteste turistreisemål slik som verdensarvområdet Geiranger. Også NHO Reiseliv og HSH støtter av den grunn oppropet.

Monsterlinjene i lufta vil krysse verna vassdrag og de vil gå gjennom områder som er lite påvirka av tekniske inngrep, såkalte INON-områder, som det er svært lite igjen av i Norge. Naturinngrepene vil bli store og irreversible. Derfor må kabling under jorda eller til sjøs prioriteres framfor gammeldags teknologi med monsterlinjer i lufta.

  • Vi oppfordrer OED til å avslå konsesjonssøknadene for kraftlinjeprosjektene Sima-Samnanger, Fardal-Ørskog og Mongstad-Kolsnes. OED må kreve at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer tilbake med alternative løsninger for kabling med ny teknologi, sier leder i Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) Lars Haltbrekken.

Ordfører Jan Ivar Rødland fra Granvin herad i Hardanger og Thorbjørn Fylling fra Ørskog kommune i Møre og Romsdal overrakte oppropet og krevde et klart ja til kabling framfor linjeføring i luftspenn.

På vegne av Norges Naturvernforbund, WWF, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Friluftslivets fellesorganisasjon, sier Haltbrekken det er gledelig at ordførere i mange av de berørte kommunene har underskrevet oppropet. Det er framtidsretta politikk og miljømessig best å legge slike linjer i jord- og sjøkabel framfor å bygge landskapsødeleggende monsterlinjer, sier Haltbrekken.

I verdenssammenheng er norskekysten unik ved at fjell møter hav i et bebodd fjordlandskap. Storslagent natur- og kulturlandskap er høyt verdsatt av både tilreisende og fastboende.

Dette verdifulle fjord – og kystlandskapet trues nå av omfattende planer til Statnett for et nytt sentralnett. Det er nødvendig at OED vurderer fjord- og kystlandskapet og annen natur som berøres av planene som så verdifull at kraftlinjer i form av luftstrekk heretter helt eller delvis må unngås.

Kraftlinjepolitikken må legges om slik at kabling benyttes på sårbare strekninger. OED må kreve at nettutbygger legger frem planer for slik kabling. Nyttige virkemidler i gjennomføringen av en ny kraftlinjepolitikk kan være en ny kostnadsfordeling av sentralnettet og framføring av kabler kombinert med annen samfunnsnyttig infrastruktur.

Kontaktperson:

Leder for SRN, Lars Haltbrekken Norges Naturvernforbund Tlf: 91 61 21 91

Underskrifter fra ordførere og organisasjoner som støtter oppropet:

Rasmus Hansson

Generalsekretær WWF-Norge

Lars Haltbrekken

Leder Norges Naturvernforbund og leder av Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN)

Bjarne Oppegård

Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund

Anne Mari Aamelfot Hjelle

Assisterende generalsekretær Den Norske Turistforening

Lasse Heimdal

Generalsekretær FRIFO

Knut Almquist

Adm.direktør NHO Reiseliv

Hilde Charlotte Solheim Reiselivsdirektør HSH

Jan Ivar Rødland

Ordfører Granvin herad

Mona H Hellesnes
Ordfører Ulvik kommune

Astrid Farestveit Selsvold

Ordfører Kvam herad

Sigrid B. Handegard

Ordfører Jondal kommune

Einar Målsnes

Ordfører Balestrand kommune

Bjørn Lødemel

Ordfører Hornindal kommune

Ragnhild Aarflot Kalland

Ordfører Volda kommune

Thorbjørn Fylling

Ordfører Ørskog kommune

Gudny Fagerhol

Ordfører Ørsta kommune

Frank Sve

Ordfører Stranda kommune

Charles Tøsse

Ordfører Stordal kommune

Jan Kåre Aurdal

Ordfører Sykkylven kommune

Jon Askeland

Ordfører Radøy kommune

Astrid Århus Birknes

Ordfører Lindås kommune