Ja til Langedalselva utan kraftverk!

Søknad om enda ei utbygging av Langedalselva ligg til behandling i NVE. Naturvernforbundet har sendt ein appell til Olje- og energidepartementet.

Også Landsmøtet i Norges Naturvernforbund har vedtatt støtte til stopp av utbygginga i Langedalselva.