Jetman – menneske som flyg med jetmotor – søknad om å flyge frå Helsetkopen i Stranda

Naturvernforbundet er ikkje positive til å bruke fjellheimen i Møre og Romsdal til underhaldningsprosjekt dersom dette inkluderer motorferdsel i utmark.

Dette kjem fram i fråsegna frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Stranda kommune.