Kaffiutfordring til kommunane

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal utfordrar no kommunepolitikarane i Møre og Romsdal. Bakgrunnen er at Porsgrunn kommune etter initiativ frå ein kommunestyrerepresentant har vedteke å gå over til rettferdig kaffi på alle politiske møte.

Naturvernforbundet ber om tilbakemelding på korleis kommunen følgjer opp utfordringa vår. Vi ber om slik tilbakemelding innan 1. september 2005.

Les utfordringa