Kan gjødslingsforsøk gi auka forureining av vassdraga i Tingvoll?

Naturvernforbundet spør i eit brev til Indre Nordmøre og Romsdal forsøksring om eit gjødslingsforsøk i Tingvoll kan gi auka forureining av vassdraga i kommunen.

Det er tale om eit prosjekt med husdyrgjødsling av eng utan nedpløying for å redusere problem med myrstankelbeinlarvar.

Kontakt Øystein Folden på 91 81 25 42 for meir informasjon. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet frå Naturvernforbundet