Kartlagte snarveger i Molde

Lokallaget har kartlagt 349 snarveger i byen på strekningen Kringstad – Røbekk. Resultatet ble et snarvegkart og en rapport som du kan lese her.

snarveg i Molde

I fjor ble Naturvernforbundet kontaktet av Forum for natur og friluftsliv i fylket. De ønsket et kart som viser snarvegene i byen. Dette som et pilotprosjekt levert fra en frivillig organisasjon.

Hensikten med prosjektet var å få fokus på snarvegene som sentrale i transportsystemet i en by. Vi mener at det er viktig å ta vare på snarvegene. Vi mener også at det er behov for skilting ved flere av snarvegene, og noen trenger også vedlikehold/rydding. Snarvegene kan noen ganger være et alternativ til bruk av bil. Kartet har også med busstopp.

Kartet finner du på https://arcg.is/1a4ub0  Når du klikker på en snarveg, får du fram et bilde og informasjon om snarvegen. Dersom du ønsker vegnavn inn på kartet, velger du bakgrunnskartet ”Bildehybrid”.

Vi regner med at det er mangler ved vår kartlegging. Dersom du har merknader til det vi har kartlagt eller annet, kan du sende en e-post til molde@naturvernforbundet.no