Kildesortering – bra for klimaet

Leserinnlegg fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Det er en svært god nyhet at Ålesund kommune skal samle inn plast og drikkekartonger i husholdningene. Nå har man dessverre bestemt å utsette og utrede saken, blant annet fordi man tviler på miljøgevinsten i tiltaket. Det er liten grunn til å tvile. Økonomien i ulike innsamlingsformer vil nok variere og miljøregnskapet vil være litt forskjellig ved ulike innsamlingsmetoder. Men alt i alt er kildesortering bra for miljøet. Det reduserer presset på dagens knappe ressurser og sparer miljøet for de ulempene deponering eller brenning av avfall fører med seg. Mer ukjent er kanskje at gjenvinning av materialer har stor klimanytte.

Dagens oljepris viser tydelig at olje er en knapp ressurs, gjenvinning av plast vil redusere presset på denne ressursen. Og visste du at ett tonn gjenvunnet plast sparer atmosfæren for to tonn CO2? Det er energikrevende å framstille plast, gjenvinning er et mye bedre alternativ både miljømessig og økonomisk.

Ålesund kommune vil også starte innsamling av drikkekartong fra husholdningene. Innsamling av papp- og papir har også klare klimagevinster, innsamling av ett tonn drikkekartong sparer miljøet for utslippene av halvannet tonn CO2.

For å få til god nok gjenvinning, må vi ha henting av plast og drikkekartong hjemme; det viser seg dessverre at det å skulle frakte disse materialene til en miljøstasjon fører til at mange heller lar være å sortere. Selv om de burde sortert av hensyn til miljøet.

I neste omgang kan kanskje innbyggere i Ålesund også få hentet glass og metall fra en beholder hjemme, i stedet for å måtte levere det på en miljøstasjon. Utvinning av metall er svært energikrevende og innsamling av dette har store klimafordeler. Innsamling av ett tonn aluminium sparer atmosfæren for 10 tonn CO2. Eller sagt på en annen måte: hvis du leverer en tom boks med makrell i tomat til gjenvinning, sparer du miljøet for en kilometer med bilkjøring.

Leder av byutviklings- og miljøkomiteen, Geir Stenseth sier, i følge Sunnmørsposten, til bystyret at Trondheim kommune vurderer å gå bort fra plastinnsamling av miljøhensyn. Dette er det ikke dekning for å si. Trondheim har derimot vedtatt å innføre henting av matavfall. Dette kan gi noen praktiske endringer i renovasjonen i kommunen.

Foreløpig er Ålesund del av den regionen i Norge med dårligst tilbud til sine innbyggere når det gjelder kildesortering. Det er derfor veldig positivt dersom innbyggerne nå får tilbud om henting av plast. Forhåpentligvis vil etter hvert også vi få på plass en bedre håndtering av glass, metall og matavfall.

Kjersti Finholt

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Oppslag i Sulaposten om kildesortering