Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset – høyring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høyring ei melding frå Eolus Vind Norge AS.

Kjerringlia vindkraftverk i planlagd i Gjemnes kommune. Adkomstveien og flere av alternativene
for nettilknytning er planlagd i Nesset kommune.