Kjersti Finholt fortsatt leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

På årsmøtet i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn ble Kjersti Finholt gjenvalgt som leder.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn vil fortsette å arbeide med utbyggingsplaner, kildesortering, kollektivtransport og miljøgifter. Lokallaget skal også arbeide for å få flere medlemmer i Ålesund, Sula og Giske i 2008, samt arrangere turer for medlemmer og andre interesserte.

På årsmøtet var miljøgifter og massetak tema. Aktiviteten i 2007 har vært tilfredsstillende, Naturvernforbundet merker tydelig den økte interessen for miljø i samfunnet.

Kjersti Finholt er leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn. Hun har telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Referat fra årsmøtet i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Årsmelding 2007 for Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Foredraget til Marianne Langedal