Klage i naustsak – Rindhattsetrene i Trollheimen

Verneområdestyret for Trollheimen har gitt løyve til oppføring av eit naust ved Litj-Rindvatnet. Naturvernforbundet klagar løyvet inn for Klima- og Miljødepartementet.

Picasa 2.7

Naturvernforbundet viser til at tiltaket ikkje er i samsvar med forvaltningsplanen, og at det finst alternative måtar for transport av båt.