Klage i skogsvegsak i Tingvoll

Naturvernforbundet i Tingvoll klagar på vedtak om skogsvegbygging på Rakstang.

Naturvernforbundet meiner at det ikkje kan gjevast løyve til å bygge denne traktorvegen, at vedtaket må opphevast og søknaden avslåast.

Elles er klagen ein gjennomgang av reglar som skal sikre naturinteresser, men som Tingvoll kommune har ignorert i si saksbehandling.