Klage på bruk av helikopter i naturen i Ørsta

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal klagar på landingsløyve for helikopterflyging i Ørsta.

Ørsta kommune har gitt løyve til bruk av helikopterflyging og landing på fjelltoppar i samband med reklamefilming. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal meiner dei vurderingane Ørsta kommune har gjort i denne saken ikkje er tilfredsstillande i høve krava i naturmangfoldloven.

Naturvernforbundet ber om utsett iverksetting av vedtaket.