Klage på dispensasjon til motorferdsel i Reinheimen

Naturvernforbundet klagar på vedtak gjort av Nasjonalparkstyret for Reinheimen.

Det er gitt løyve til motorferdsel i samband med jervejakt.

Naturvernforbundet klagar på vedtaket.