Klage på innvilgelse av utsatt frist for igangsettelse av Havsul 1 vindkraftverk

Sabima og Naturvernforbundet har sendt felles klage på at Havsul 1 har fått utsatt frist for oppstart.