Klage på konsesjon til utbygging av Herredalselva i Tingvoll

Naturvernforbundet har sendt klage til Olje- og energidepartementet på Møre og Romsdal fylkeskommune sin konsesjon til regulering av Herredalselva.

Naturvernforbundet meiner regulering av Herredalselva vil ha store ulemper for naturmangfold og at det difor ikkje burde bli gitt konsesjon.