Klage på løyve til nydyrking av myr

Naturvernforbundet klagar på løyve til nydyrking i Surnadal.

Sidan dyrking av myr ikkje kan reverserast, ber Naturvernforbundet om at klaga blir handsama før dyrkinga kan setjast i gang.