Klage på nydyrking på Skeisetra i Surnadal

Brev frå Naturvernforbundet til Surnadal kommune.

Naturvernforbundet klagar på at det er gitt løyve til nydyrking.