Klage til Midelfart på manglende miljøinformasjon

Styremedlem Kjersti Finholt har sendt klage etter at Midelfart ikke vil si noe om miljø- og helserisikoen ved bruk av Avent tåteflasker.

Brev frå Klagenemnda 19. april 2005

Svaret frå Midelfart – del 1

Svaret frå Midelfart – del 2

Svaret frå Midelfart – del 3

Svaret frå Midelfart – del 4

Svaret frå Midelfart – del 5

Svaret frå Midelfart – del 6

Svaret frå Midelfart – del 7

Svaret frå Midelfart – del 8

Svaret frå Midelfart – del 9

Svaret frå Midelfart – del 10

Svaret frå Midelfart – del 11

Svar til Klagenemnda for miljøinformasjon 27. april 2005

Les klagen til Klagenemnda for miljøinformasjon

Brev frå Klagenemnda til Midelfart 31. mars 2005