Klede bytta eigar

Klesbyttedagen i Tingvoll – komen for å bli

For andre gong var det klesbyttedag i Tingvoll. 181 plagg blei bytta inn i byttekupongar. Etter kvart forsvann halvparten av plagga ut igjen med ny eigar.

Resten av plagga er levert til eit mottak som sender klede til nokon som treng dei. Dermed kjem alt til nytte.