Klima- og energiplan for Molde kommune

Naturvernforbundet har sendt inn en rekke innspill

Vi har sendt kommunen innspill til arbeidet med den nye planen. Brevet inneholder 41 forslag som vi ønsker blir vurderte og tatt inn i planen.

Her kan du lese brevet.