KLIMAÅRET 2007

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Sunndal.

I begynnelsen av januar 2007 begynte vi i Naturvernforbundet i Sunndal å planlegge en lokal klimakonferanse.. Konferansen ble holdt i slutten av mars, og publikumsoppmøtet var i beste fall greit (om vi legger godviljen til). En stor del av publikum var på toppen av alt kommet for å forfekte sin overbevisning om at klimaproblemet ikke eksisterte. Kveldens friskeste argument mot klimaengasjement vil vi sent glemme: ”..uansett vil den påståtte havstigningen ikke utgjøre mer enn at den blir kompensert av landhevingen etter siste store istid”. Så får de andre klare seg sjøl.

Etter hvert har vi merket en annen innstilling til klimaproblematikk. Det har blitt færre av avfeiende replikker som for eksempel: ”Det var milde vintre på tredvetallet også”.

Jo da, vi veit at klimaet har forandret seg til alle tider. Men det holder ikke som argument mot FNs klimapanels konklusjoner. Enkeltpersoner som påberoper seg å ha mer innsikt enn internasjonalt sammensatte fagutvalg bør ikke gis oppmerksomhet, når det er våre etterkommeres velferd vi snakker om.

FNs klimapanels rapporter og generelt stor medieoppmerksomhet omkring klimasaken har dreid debatten fra hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt, til å lete etter en løsning. Mange vanskelige problemstillinger har nylig blitt diskutert under klimakonferansen på Bali. Hvordan skal folkerike land med stor grad av industrialisering og økende levestandard forholde seg til klimakuttpolitikken? Kan den vestlige verden nekte andre å oppnå en levestandard som minner om vår egen? Og ikke minst har USA sin rolle i klimadebatten vært gjenstand for stor oppmerksomhet. Hva vil skje etter presidentvalget?

For å begrense problemet må utslippene av CO2 ned. Hvor mye og hvor fort dette må skje er fagmiljøene usikre på, men at tiden er knapp er temmelig sikkert. Tidligere ble klimaendringer beskrevet som noe som ville komme i framtida. Nå vet vi at klimaet allerede er i endring, og at den globale temperaturen vil øke de neste tiårene uansett hva vi gjør.

Ideelt sett burde vi nok kuttet for 15-20 år siden, sist klima var viet stor medieoppmerksomhet. Den gangen het problemet drivhuseffekt og ble ofte forvekslet med hullet i ozonlaget som ble observert over Antarktis. Ozonproblemet er i stor grad løst ved hjelp av internasjonale restriksjoner på bruk av bl.a. KFK-gasser. Nå håper vi at internasjonalt samarbeid vil hjelpe oss med å begrense den globale oppvarmingen.

Noen har valgt å komme myndighetene i forkjøpet. Sunndal sparebank har i 2007 regnet ut sine teoretiske utslipp av CO2, og kjøpt klimakvoter som både garanterer reduksjon i klimautslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Tidligere har banken redusert sitt strømforbruk betraktelig. Vi gratulerer og håper flere vil vurdere lokale tiltak!

Når vi ser tilbake må vi kunne si at 2007 har vært et godt år for klimadebatten, vi håper at 2008 blir året der vi får se handling!

På vegne av Naturvernforbundet i Sunndal

Ole Bruseth