Klimaforedrag for Rotary på Vatne

– Kan fortsatt satsing på vegutbygginger på Sunnmøre kombineres med arbeid for å stanse farlige klimaendringer? Dette var et av flere spørsmål Kjersti Finholt fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn stilte i sitt klimaforedrag for Vatne og Tennfjord Rotary.

Foredraget inneholdt ellers en gjennomgang av de siste rapportene fra FNs klimapanel.

Kjersti Finholt har telefon 92 29 97 38.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Foredraget til Kjersti Finholt