Klimasvik fra regjeringen

Regjeringen kunne spart seg bryet med å skrive klimameldingen som ble lagt fram i dag. Målene er ikke i nærheten av det som trengs for å stoppe klimaendringene, og det varsles praktisk talt ingen nye tiltak for å redusere de norske klimagassutslippene, mener Natur og Ungdom.

Med store ord som «verdens beste klimapolitikk» og «en historisk dag for miljøet» offentliggjorde regjeringen i dag den lenge varslede stortingsmeldingen om klimapolitikk. Men det er langt fra de store ordene til innholdet i klimameldingen. Ane Marte Rognskog, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, er sjokkert.

– Dette er verre enn vi kunne forestille oss. Med et elendig mål og praktisk talt ingen nye virkemidler er denne meldingen helt verdiløs, mener fylkeslederen. Hun viser til at klimaengasjementet i befolkningen aldri har vært større, men at Jens Stoltenberg likevel velger tomprat og bortforklaringer framfor faktiske utslippskutt.

Regjeringen vil at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 10-13 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Uten nye tiltak regner ekspertene med at Norge vil slippe ut ca 59 millioner tonn CO2 i 2020. Dersom disse beregningene slår til, vil regjeringens utslippskutt altså redusere utslippene fra ca 59 millioner tonn til ca 46-49 millioner tonn. Dette tilsvarer det norske utslippsnivået fra 1990, og ligger ikke langt fra Norges Kyoto-målsetning på 50 tonn millioner tonn.

– Det siste året har forskerne gang på gang fortalt oss hvor kraftige klimakutt som trengs. Likevel vil ikke regjeringen gjøre noe mer enn å bremse utslippsveksten. Det er ikke bare lite ambisiøst, det er uansvarlig og direkte farlig, sier Ane Marte Rognskog. Hun reagerer også på at regjeringen ikke har satt noen øvre grense for hva de norske utslippene skal være i 2020. Det kan føre til at regjeringens klimamålsetning kan bli spist opp av utslippsveksten dersom utslippene vokser mer enn man regner med i dag.

– Det er absurd at tiltakene kanskje ikke engang vil holde til å oppfylle den katastrofale målsetningen regjeringen har satt seg. Mulighetene for utslippsreduksjoner er mange, særlig hos storforurenserne i transportsektoren og oljeindustrien. Det er en gåte for meg at regjeringen nekter å ta disse mulighetene for god miljøpolitikk i bruk, sier Ane Marte Rognskog.

Det har i hele vår vært spekulert i om regjeringen vil invitere opposisjonen med på et bredt forlik om klimapolitikken når saken skal behandles i Stortinget. Jens Stoltenberg gjentok i dag at det kan være aktuelt med et klimaforlik, men mener opposisjonspartiene må strekke seg opp på regjeringens nivå dersom et forlik skal kunne gjennomføres. Ane Marte Rognskog mener Jens Stoltenberg lever fullstendig i sin egen verden når han kan si noe slikt.

– Opposisjonen må ikke nedverdige seg til å bli med på et forlik når regjeringens utgangspunkt er så katastrofalt dårlig. Det bør være en vekker for Stoltenberg at Frp er det eneste partiet som jubler for dagens klimamelding og som sier seg villige til et forlik, sier Rognskog.

For mer spørsmål/mer informasjon, kontakt:
Ane Marte Rognskog, leder i Møre og Romsdal Natur og Ungdom, tlf 46413213, e-post: mr@nu.no