Klimautslipp og kryssing av Romsdalsfjorden

Naturvernforbundet i Molde har spurt Statens vegvesen om klimagassutslipp og energiforbruk i forbindelse med planlagt fergefri kryssing av Romsdalsfjorden.

Statens vegvesen har i mars 2017 svart på Naturvernforbundet sine spørsmål.