Kloakkutslipp i Moldeelva: Naturvernforbundet krever etterforskning

Det er registrert kloakkutslipp ved en badeplass i Moldeelva. Naturvernforbundet i Molde ber nå Politiet etterforske saken for å få fastslått kilden til forureningsningen.

Bakgrunnen for utspillet er et avisoppslag i Romsdals Budstikke.

Leiar i Naturvernforbundet i Molde er Astrid Buset. Ho har telefon 48 27 67 98. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Klage på henleggelse

Les brevet til Politiet