Koksvikelva i Tingvoll – dokumentasjon av kvalitetar

Naturvernforbundet i Tingvoll er utfordra av Bjarne Storset til å ta opp spørsmålet kring blankfisk i Koksvikelva.

Dette har ført til at Naturvernforbundet har sendt brev til Tingvoll kommune om ei rekke tilhøve som forringar Koksvikelva.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Tingvoll kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Brevet til Tingvoll kommune