Kommunalt klimaarbeid: få folk til å samarbeide meir om køyring

Epost til Tingvoll kommune.

Viss de opnar lenka http://www.etnedal.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=633&back=1&MId1=1& så finn de det som følgjer under.

Tingvoll kommune held vel på med ein klimaplan og samferdsel er jo ein tung sak der som kommunen aldri klarer å gjere noko med sidan det er alle andre enn kommunen som driv med køyringa. Eller kan hende kommunen kan påverke likevel? Etnedal kommune har i alle fall gjort eit forsøk.

Elles er jo kommunen ein arbeidsplass for mange. Tilsette som arbeidar i same bygd til same tid nesten kvar dag kan jo få ein stimulans frå sin arbeidsgjevar om dei ikkje alt har fått det til. Kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk på området er i alle fall innanfor det som kommunen kan vedta noko om.

Helsing

Øystein Folden

Leiar, Naturvernforbundet i Tingvoll

————————————————————————————————————————————

Er du pendler?

Kjører du daglig til Dokka eller Fagernes? Kanskje du har et ledig sete eller fler i bilen din? Kanskje du også er en av dem som synes det kunne være fint å redusere på bilkjøringa med tanke på både miljø og utgifter, og at det dessuten hadde vært fint å ha selskap i bilen?


Mange av innbyggerne i Etnedal har arbeidssted på Fagernes, Dokka eller andre plasser et stykke unna. Mange har et ønske om å kjøre sammen med andre som reiser til samme sted til samme tid. Vi kan hjelpe dere å finne hverandre!

Dersom du er interessert, kan du sende en e-post til servicekontoret i Etnedal kommune, med følgende opplysninger:

· Navn

· E-postadresse og evt. telefonnummer

· Bosted

· Arbeidssted

· Når du begynner på jobb og når du avslutter

Servicekontoret kan være behjelpelige med å formidle kontakt mellom deg og andre som er interessert i å kjøre sammen.

Se også www.haikertorget.no

www.klimaklubben.no er stedet for å få hjelp til inspirasjon for miljøtiltak som f.eks samkjøring, samt å danne grupper.

Publisert av Siri Ø. Sjåvik. Sist endret 07.10.2008