Kommune- og fylkestingsvalet 2015: Naturvernforbundet med tips til programarbeid

I desse dagar arbeider lokal- og fylkespartia med å få på plass vallister og politiske program for valperioden 2015 – 2019. Klimavalgalliansen, som Naturvernforbundet er ein del av, har lansert åtte klimavettreglar som vi oppmodar partia til å innarbeide i programma sine.

Som lokalpolitiker er di oppgåve å sikre at partiet ditt går til val med ein god klimapolitikk.

I heftet finn du informasjon om viktige klimatiltak som din kommune kan gjennomføre.

Klimavettreglane bør inkluderast i partiprogrammet som ditt parti går til val på.