Kommunedelplan for idrett også ein plan for friluftsliv i Tingvoll

Tingvoll kommune har rullert kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Naturvernforbundet er nøgd med at friluftsliv har fått større plass i planen.

Fråsegna frå Naturvernforbundet i Tingvoll er stort sett positiv til planen, og foreslår nokre mindre endringar.