Kontaktinformasjon til Naturvernforbundet i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes ber om at all post som sendes fra Vestnes kommune til Naturvernforbundet i Vestnes sendes digitalt til Naturvernforbundet i Vestnes sin e-postadresse.

Det er flere årsaker til at Naturvernforbundet i Vestnes ønsker å motta mest mulig av brevene digitalt til vår e-postadresse:

1. Naturvernforbundet i Vestnes ønsker å bistå Vestnes kommune med økonomiske besparelser. Det blir rimeligere for Vestnes kommune. Kommunen sparer utgifter forbundet med papir, toner, konvolutter, arbeidshåndtering og porto.

2. Det er mer miljøvennlig, man slipper unødvendig forbruk av papir.

3. E-poster kommer raskere frem til Naturvernforbundet i Vestnes.

4. Når e-poster blir sendt til e-postadressen vestnes@naturvern.no så blir e-posten automatisk videresendt til alle styremedlemmene i Naturvernforbundet i Vestnes.