Korleis blir eigentleg slamdeponiet på Bergheim drive?

Naturvernforbundet i Tingvoll har fått tips om at det kan vere lekkasjer frå slamdeponiet på Bergheim til vassdrag i nærleiken. Ei synfaring tyder på at dette stemmer.

Naturvernforbundet i Tingvoll har difor sendt brev til Tingvoll kommune der dei ber om ei forklaring på om anlegget på Bergheim blir drive som det skal.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Tingvoll har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid

Les brevet frå Naturvernforbundet i Tingvoll

Frå Bergheim

Enda eit bilde

Bergheim-deponiet: Svar frå Tingvoll kommune