Kraftsituasjonen i Midt-Norge: Her er løsningen, Haga

– Naturvernforbundet ønsker ikke bare å kritisere andres forslag, vi vil også ta ansvar for å foreslå mer miljøvennlige energiløsninger for Midt-Norge. Dette sier fylkeslederne i Naturvernforbundet i Midt-Norge i forbindelse med at de dokumenterer hvordan energisparing kan være løsningen på den anstrengte kraftforsyninga i Midt-Norge.

Den ene dagen sa NVE at det var strøm nok til Møre, en liten stund senere ble det sagt at det var behov for to gasskraftverk og nye kraftlinjer fra sør og nord. Naturvernforbundet fikk et sterkt ønske om å finne ut hva som var sant.

De fylkesvise energiutredningene var konsentrert om fylkesvise løsninger, men Naturvernforbundet oppdaget at området mellom Vågåmo og Namsos i stor grad henger sammen som en region og løsninger innen området kommer hele regionen til gode. Problemene i Møre og Romsdal så helt annerledes ut når regionen ble valgt som størrelse.

Til sist oppdaget vi at NVE og Statnett i slike situasjoner først ser etter ny produksjon, deretter er løsningen nye kraftlinjer. Energieffektivisering som tiltak er nevnt nærmest i en parentes, og løsninger som måtte finnes på dette området, har svært liten interesse.

Da ble det åpenbart at Naturvernforbundet måtte gå i gang med den rapporten som nå lanseres.

Naturvernforbundets oppgave er i dette tilfellet å peke på at det fins andre løsninger som helt klart er aktuelle. Mye av det vi peker på, kan ha god lønnsomhet, det kan gjennomføres raskt, og det trenger ikke konsesjon eller langvarig behandling. Det som kreves er en ny måte å tenke på og ikke minst handling. Det står igjen mye utredningsarbeid. Naturvernforbundet har ved fritidsarbeid vist at løsningen fins. Nå er det tid for myndighetene å gå videre i arbeidet, slik at dette arbeidet kan legges til grunn for den nye energiløsningen for Midt-Norge.

Naturvernforbundet krever derfor at vår nye olje- og energiminister tar det ansvaret Olje- og energidepartementet har for å se de ulike virkemidlene i sammenheng og sikrer at energisparing prioriteres i Midt-Norge.

Naturvernforbundet har i rapporten laget et sammendrag av muligheter for sluttbrukertiltak for energieffektivisering samt tiltak for økt produksjon av fornybar energi i Midt-Norge. Rapporten viser at potensialet er stort. Myndighetene må sørge for å få utløst dette potensialet ved å gjøre Midt-Norge til et satsingsområdet for klimavennlige energiløsninger.

Naturvernforbundets hovedbudskap i rapporten er:

• Kraftsituasjonen i Midt-Norge er bedre enn tidligere antatt.

• Olje- og energidepartementet må sørge for at det blir laget en helhetlig plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. En plan som i hovedsak blir basert på muligheter for sluttbrukertiltak innen energieffektivisering.

• Regulering av vannkraftmagasinene må brukes som reserveløsning i krisesituasjoner til å unngå bruk av mobile gasskraftverk

• Tall for normalår, både på forbrukssiden samt på produksjonssiden, må oppdateres til å gi et mer realistisk bilde av kraftsituasjonen i Norge. Norge har i gjennomsnitt vært en krafteksportør de siste 7 årene.

Kontaktpersoner for rapporten er:

I Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag: Per Flatberg, telefon 90 51 50 46.

I Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag: Mads Løkeland, telefon 95 05 67 26.

I Naturvernforbundet i Møre og Romsdal: Øystein Folden, telefon 91 81 25 42.

I Norges Naturvernforbund: Lars Haltbrekken, telefon 91 81 25 42 og Torhildur Kristjansdottir, telefon 23 10 96 10

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Les rapporten: Kraftsituasjonen i Midt-Norge. Sammendrag av energifrigjøringsmuligheter.

Energirådets rapport om energieffektivisering