Kritiske til fylling ved Valen i Sula

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er skeptiske til planene om å etablere et deponi for overskuddsmasser ved Valen i Sula. – Valen er et unikt naturområde. Det er ikke mange slike poller i Møre og Romsdal og dette er dermed en regionalt sjelden naturtype. Valen er også tilholdssted for mange fugler, blant annet den sjeldne dvergdykkeren. En tipplass er et naturinngrep som vil svekke verdien av naturområdet. Selv om en ikke vet hvordan dvergdykkeren vil reagere på et slikt inngrep, kan en tipplass være et potensielt problem for denne sjeldne fuglen, sier leder i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn, Hildur Rødstøl.

Hildur Rødstøl kan kontaktes på telefon 70 15 42 94 eller epost alesund@naturvern.no.

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Sula kommune