Kutter i trafikksikkerhet og gang- og sykkelveger

Naturvernforbundet sender åpent brev til fylkespolitikerne i Møre og Romsdal. Bakgrunnen er forslag om å kutte trafikksikkerhets- og gang- og sykkelvegbevilgninger med over 20 % for å få penger til mer vegbygging.

Øystein Folden kan kontaktes på telefon 71 53 33 31 eller 91 81 25 42.

Fylkesutvalget har møte 29. og 30. mars. Her behandler de handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan. Les saksframlegget på www.mrfylke.no.

Les det åpne brevet til fylkespolitikerne