Kva er alternativet?

Lesarinnlegg frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal.

Naturvernforbundet problematiserer tunnelane som barrierer for sykkelturismen.